ساکن خیابان نوزدهم

همانی که باید باشم :)

ساکن خیابان نوزدهم

ساکن خیابان نوزدهم

یه جای دور تو قلب دریا، یه درخت رو صخره بین ابرا
یه جایی که فقط خدا بلده، یه جایی که دوری از این شهرا
از تمدن از تفکر، از قلبِ مُرده از تمسخر
از وجود این تا اون، این چارچوبا و این قانون
از گناه و از ایمان، از دو پهلو و از ایهام
از تمام ساخته ی بشر، از زمانش تا دیوار ...

شماها نمیدونید منظور من چیه ، ولی فقط همین و بگم که اگر رفیق کسی هستید که یوقتایی باهم بگو بخند میکنید هیچوقت یهویی نذاریدش و برید پی کار خودتون ، خوب نیست ، زشته :)

عکسِ خانمِ بهرام هم همینطوری چشمم خورد گذاشتم :)

 

  • مجید